އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އެކްސްޓްރާ ލައިޓް

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އެކްސްޓްރާ ލައިޓްއަކީ އެމްވީ އިޒިޔަން ތިން އަށް ވުރެ އަކުރުތައް ފަލަކޮށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެކެވެ. އާންމު ދިވެހި ފޮންޓުތަކާއި، އަޅާބަލާއިރު މި ފޮންޓުގެ އަކުރުތައްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމަވާނެއެވެ.

މި ފޮންޓުތަކަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އިޒިޔަންގެ ނަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހެދި ފޮންޓު އެމްވީ އިޒިޔަންގެ އެކި ސައިޒްތައް ވާނީ ހަދާފައެވެ. މި ފޮންޓަކީ އޭގެ އެންމެ ހިމަ ފޮންޓެވެ. އެހެން ފޮންޓުތައްވެސް މި ސައިޓުން ފެންނަންހުންނާނެއެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.