އެ.މް.ވީ ދެލި ފިހި

ދެލި އުނބު މިއީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. ބައްޕަޔަކީ ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރާ މީހަކަށް ވާތީ އަބަދުވެސް ގޭތެރޭގައިވެސް ދޯނި ބަނދެއުޅެއެވެ. މިގޮތަށް ދޯނި ބަންނައިރު އުއި ބޭނުންކޮށްގެން ރޮނގުތައް އަޅަން އުއި ތެންމާނީ “ބެޓެރި” ދެލިންނެވެ. މި ބުނެވުނު ބެޓެރި ދެލި ހުންނާނީ އުނބުން ހަދާފައިވާ ދެލި އުނބުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަނީ ބޯ ކެޔޮ މުލުން ހަދާފައިވާ ފިއްސެކެވެ.

މަޑޫތައް ޖަހަމުން ދާއިރު ހިމުން ކުރަން މަޑުލުގައި ފިހިގަނޑުން ދެލި ހާކާފައި މަޑޫ ޖައްސައެވެ. މިހެން ހެދުމުން އިތުރަށް އޮމާންކޮށް ހިމުން ކުރަން ޖެހޭ ތަންކޮޅު ފާހަގަވެއެވެ. މި ބުނެވުނީ ދެ މަޑޫ ދޭތެރޭގެ ޖާގައެވެ.

ބައެއް ފަހަރު އެ ދެލިފިހިން ތަންތަނުގަ ކުރަހާ އުޅެމެވެ. ދެލި ހަދަނީ 555 ބެޓެރި ހޮވައިގެން ތެޅުމަށް ފަހު ފެން އަޅައިގެންނެވެ. އޭރު ބައްޕައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބެޓެރި ހޮވަން ވަލުތެރެއަށް ދަމެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް