އަހަރުމެން

ކީއްވެ އަހަރުމެން؟

ދިވެހި ފޮންޓްހެދުމަށް ވިސްނަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިންސާﷲ މިފަހަރު މިވަނީ ފޮންޓް ހަދަން ފެށިފައެވެ.
އެކި ފަހަރު މަތިންސޮފްޓްވެއާ އަޅާފައި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ވާނުވާ ނޭގިގެން ހުއްޓާލެވެއެވެ. ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ގިނަ ފޮންޓްތަކެއް ސައިޓައް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒް

“Sit back while neglected websites are remade”

“Not like your typical general contractor”

“Technology driven website-renovations”

“Handles the full remodel from start to finish”

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް